kobieta

Jak wybrać format plakatu reklamowego?

Plakaty to jedne z najczęściej wybieranych form reklamy. Żeby były skuteczne, potrzebny jest profesjonalny projekt. Jeden z jego wyznaczników to dostosowanie komunikatu do odbiorców, a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na przyswojenie treści, na przykład format. Jakie opcje są w tym zakresie do wyboru? Przedstawiamy najbardziej popularne, standardowe rozmiary plakatów.

Formaty arkuszy papierowych

Za wyznaczniki w dziedzinie wielkości wydruków uważa się formaty arkuszy papierowych. Są one regulowane zgodnie z normą PN-EN ISO 216:2009, która określa formaty A i B. Jako wartość wyjściową w przypadku tego pierwszego uznaje się format A0, którego wymiary zostały tak dobrane, aby całość miała w sumie jeden metr powierzchni. Licząc w milimetrach, wymiary tego formatu wynoszą 841×1189. Składając arkusz w rozmiarze A0 na pół, otrzymujemy format A1, którego wymiary wynoszą 594×841 mm. Analogicznie dzieje się w przypadku każdego kolejnego arkusza. Jeśli chodzi natomiast o format w wersji B, to jego wymiary są uzyskiwane poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z dwóch następujących po sobie formatów A. W ten sposób wymiary boków B2 to średnia arytmetyczna boków A1 i A2. Najczęściej wybieranym formatem dla plakatu jest B2, który wynosi 500×707 mm.

Jak to wygląda w praktyce?

Osoby niezwiązane z branżą poligraficzną mogą mieć problem z odróżnieniem formatu A3 od B2, a nawet opcji oznaczonych tą samą literką. Żeby uzmysłowić innym, jak wyglądają wymiary poszczególnych formatów, posłużymy się obrazowymi przykładami. Format A0 przedstawiony w pionie zakrywa ponad pół sylwetki, a w poziomie odpowiada szerokiemu rozpostarciu rąk. Rozmiar A1 jest zdecydowanie mniejszy – w pionie jego szerokość nie przekracza szerokości ramion i zasłania mniej więcej połowę sylwetki. Natomiast rozmiar A2 może być już swobodnie trzymany w rękach, czy to w poziomie czy pionie. Format A3 możemy sobie łatwo wyobrazić – wystarczy połączyć ze sobą dwie kartki w rozmiarze A4.

Na co wpływa format?

Wielkość plakatu to kluczowy czynnik nie tylko dla atrakcyjności tej formy graficznej. W przypadku reklamy pod uwagę należy koniecznie wziąć również czytelność przedstawionej treści. Najmniejsze problemy z odczytaniem napisów mogą zniechęcić odbiorcę do zapoznania się z nią. Decydując się na określony format, należy również zwrócić uwagę na to, gdzie dany plakat zostanie umieszczony. Większe rozmiary są polecane do reklamy outdoorowej, podczas gdy te mniejsze umieszcza się raczej w środku budynków.